Linmar haljastus

Muudame kodud kauniks. 

Haljastame eramajade hoove ning viime ellu ka suuremaid projekte - näiteks avalikud haljasalad, pargid ja muudki.

MILLEGA OLEME SULLE ABIKS?

Linmar Haljastus teenused

Haljastusteenused

Teostame teenuseid muruvaipade loomisest lõpetades suurte avalike alade hooldamisega.

Terrasside ehitus

Planeerime ja rajame terrasse lähtuvalt Sinu soovidest. Materjale on erinevaid, võimalusi palju!

Tänavakivi paigaldus

Teostame tänavakivi paigaldust koos kogu vajamineva eelneva ettevalmistusega.

Abihoonete ehitus

Ehitame pisemaid abimaju, milleks näiteks puukuurid, varjualused ja muud väiksed abihooned.

ask something

Keep the scene green by taking the lead

Ecology is the study of the relationship between living organisms and their environment, including interactions between different organisms and species.

Ecology is the study of the relationships between living organisms and their environment, including the interactions between different species

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and industry. been the industry,s standard dummy text ever since the printer took galley scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and industry. been the industry,s standard dummy text ever since the printer took galley scrambled it to make a type specimen book.