Terrasside ehitus

Terrasside ehitus

Planeerime ja ehitame terrasse nii eramutele kui ka soovi korral suurematele objektidele. Esmalt konsulteerime ja kaardistame kliendi vajadused, et oleks üheselt selge, missugust lõpp-tulemust oodata.

  • Eelarve koostamine ja projekti ajakava planeerimine
  • Sobivate materjalide (nt puit, komposiitmaterjalid, metall) valimine
  • Eeltööd ja ettevalmistus (nt pinnase ettevalmistus, vundamendi rajamine)
  • Konstruktsiooni ehitamine
  • Terrassilaudade paigaldus ja viimistlus
  • Terrassi piirete, treppide, valgustuse ja muude lisade paigaldamine
  • Terrasside järelhooldus ja parandustööd